Khay ổ cứng (Caddy Bay)

Dùng lắp ổ cứng thứ hai cho laptop (tại vị trí ổ đĩa DVD)

Showing all 2 results